25.11.16

Sügistalgud 2016

Tere hea lugeja,

Meie lasteaias on tavaks saanud, et suuremad tööd tehakse ära talgute korras. Lapsevanemad on alati abivalmis ning rõõmsalt kaasa löömas. Sellel aastal vedasime laiali 19 tonni liiva, istutasime ümber ülekasvanud põõsad, ehitasime õuealale tunneli ning rohisime hekid. Lilli ja Lupu "Jäätisemaja" sai septembris viimast lihvi ja nüüd  armastavad lapsed mängumajas mängimas käia. Maja korrastamisel lõid aktiivselt kaasa lapsevanema ning õpetajad ja õpetaja-abid.


Kristel

Õueseiklus 2016

Tere armas lugeja,

Sellel aastal on meie pilgud pööratud igatsevalt mere poole, meie armas Läänemeri väärib tähelepanu ja hoidmist. Liikumisõpetaja Urve Kukk kirjutas põneva projekti KIK-ile ning sai rahastuse. Projekt "Iga jõgi voolab merre" algas suure Harku Valla kooliminevate rühmade ühise spordipäevaga. Külla sõitsid Tibutare, Pangapealse, Teelahkme ja Harku Lasteaia koolieelikud.
Külalisi tervitasid Lilli ja Lupu, kes rääkisid oma suvisest merereisist ning kõikidest vahvatest mereelukatest, kellega reisi vältel kohtuti. Mereelukatel oli mure oma elukeskkonna pärast ning seetõttu oli aeg rääkida keskkonnahoiust läbi ühistegevuste. 
 Õueseiklus algas ühise võimlemisega ning seejärel jagati osalejatele purjeka pildiga kaardid - purjektele hakati koguma kleebiseid vastavalt sellele millises punktis ülesanne täidetud sai. Kristel

24.11.16

Alasniidu Lasteaed on 5. aastane!

Tere hea lugeja, 

Oleme juba 5. aastased ja kui mõelda 5. aastase lapse peale, siis koolieelne iga on lapse mitmekülgse kiire arengu aeg, edukaks arenguks on oluline, et lapse tajud, kujutlused ja mälu ning mõtlemine leiaksid aktiivset rakendamist, sest just nendest protsessidest sõltub valmisolek õppida elukestvalt. Ja meie oleme igipõlised õppurid - magistrante, baka kraade pudeneb varrukast, koolitustel käiakse innu ja rõõmuga! 
Alasniidu Lasteaia areng on tõesti olnud väga kiire ja kasvamise käigus on üle elatud ka mõned raskused,  kuid täna võib öelda, et meie alustalad on tugevamad, kui kunagi varem. 
Kõige aluseks on armastus, laste ja töö vastu ning lugupidamine oma (töö) kaaslastest, mäng ja naer peab meid saatma igal päeval. Peame tähtsaks holistliku maailmapildi kujunemiseks sobiva keskkonna loomist ja selline suurepärane kasvukeskkond saab teoks vaid tänu meie õpetajatele, õpetaja-abidele ja assistentidele ning väsimatutele taustajõududele, kellel pole puhkepäevi. 
Meie maja iseloomustab aktiivsus ja uudishimu, meil on oma identiteet ja roll kogukonnas ja oleme selle üle väga uhked. Ja nagu viie aastastega ikka, vaidlusi on vähem ja meie mängud ja õppimine muutub keerukamaks ja kestab kauem. Jagame rõõmsalt oma lelusid ning järgime kokkulepitud reegleid, oma järjekorra ootamine valmistab veel mõningast raskust :) 
Mänguga rööbiti toimub ka produktiivne tegevus, projektipõhine õpe on meil käpas ja nüüd otsime uusi väljakutseid sest oskame juba suunata oma tähelepanu nõutavale tegevusele või objektile :D 
Selles vanuses toimub hüppeline fantaasia areng ning suur osa õpetajaskonnast on muinasjutu kirjanikud ning üllitanud mitu heliplaati omakirjutatud loominguga, rääkimata lugematutest põnevatest projektitest, mis igal kuul sünnivad,  esmalt laste ja õpetajate peas, ning seejärel vormuvad rühmade seintel, akendel, laes, põrandal, laste ja lastevanemate südametes ning õpetajate hinges! Sotsiaalses arengus on olulisel kohal eakaaslane, mängupartner - meie majas on tugevaid liite ja innovaatilisi naiskondi, kelle juurde tullakse hommikuti rõõmu ja lahkutakse õhtul rahuliku südamega. Aitäh Teile mu armsad naised! Olete tõelise inspiratsiooni allikad ja olgu meil pikka iga!
Vanemõpetaja Maie
Alasniidu Lasteaia maskotid niiduhaldjad Lupu ja Lilli Sünnipäevaks valmis lasteaia õuealale jäätisemaja. Tegemist oli vaese pisikese valvuriputkaga mis sai õpetajate ja lastevanemate käe all rõõmsaks mängumajaks (sealt saab sünnipäeval jäätist!)

 Muusikaõpetaja Maris Kiluski õmmeldud rahvarõivad kaunistavad meie niigi ilusaid õisi! Muusikaõpetaja Maris Kilusk on ka muuhulgas meie lasteaialaulu viisi autor! Sõnade autor on õpetaja Maie Vartla.Meie oma kokkade kätetöö maitses imehästi! Palju õnne armas Alasniidu Lasteaed!
 Õpetaja Renate vormis lapsesuu naljad lõbusateks sketsideks, sest sünnipäeval peab nalja saama!
 Pildistas Külli Koppelmaa


 See on maailma kiiremini kahanev jäätise järjekord, sest jäätise sai lunastada vaid patsu löömisega :D

Kristel